فیلر

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۳
  • نظرات : بدون دیدگاه

فیلرها

فیلر ها دارای کاربرد زیادی هستند از جمله در مواردی که قالب های مدولار جوابگوی سح مورد نظر نیستند و از فیلر به عنوان پر کردن این فضاهای خالی استفاده می شود. در موارد دیگر زمانی از فیلر ها استفاده می شود که قطعات مدولار به صورت پانل های بزرگ به یکدیگر مونتاژ شده تا تئسط جرثقیل به یک محدوده کاری دیگر منتقل شود در این حالت از فیلر برای باز کردن این قالب های بزرگ استفاده می شود.

 

 

 

 

قالب بتن داربست مدولار