قالب بندی دیوار

قالب بندی دیوار قوسی

قالب بندی دیوار قوسی

قالب بندی دیوار قوسی در صورت نیاز به اجرای سازه های مدور مانند مخازن آب می توان از پانل کمانی دراصل همان پانل مدولار است با یک تفاوت عمده و آن نیز نبوده تسمه های افقی بوده اما برای داشتن قوس دراین قالب بندی ها ازدستگاه نورد استفاده می شود که با این پانل ها […]

قالب بندی در ارتفاع

قالب بندی در ارتفاع

قالب بندی در ارتفاع در اجرای قالب بندی دیوارهایی با ارتفاع بلند چون نمی توان با یک مرحله قالب بندی این کار را انجام داد لذا باید با استفاده از براکت و متعلقات ان پایداری قالب را تامین کرد که این امر برای اجرای دیوارهایی با ارتفاع ۹۰ متر قابل انجام است       […]

سیستم قالب دیوار دو طرفه

سیستم قالب دیوار دو طرفه

سیستم قالب دو طرفه دیوار در سیستم قالب دوطرفه دیوار پانل ها پس از اتصال توسط پین و پوه یا کامپس و نصب پشت بندها به صورت دو طرفه اجرا می شوند .بلت ها جهت مهار فشار جانبی بتن از قالب های مدولار سوراخ دار عبور کرد و توسط واشر ها و مهرع بلت ها […]

سیستم قالب بندی یکطرفه دیوار

سیستم قالب بندی یکطرفه دیوار

سیستم قالب یک طرفه دیوار از انجایی که در سیستم قالب بندی دیوار های یک طرفه امکان استفاده از بولت وجود ندارد در نتیجه در قالب بندی تیرها باید برای مهار فشار جانبی، از بولت ها مدفون شده در پی و بدنه دیوار استفاده شود و به عنوان پشت بند نیز باید از یک سری […]