سیستم قالب بندی مدولار

قالب بندی فونداسیون

قالب بندی فونداسیون

قالب بندی فونداسیون از آنجایی که برای قالب بندی فونداسیون دنبال راه کا رساده هستیم ما به شما استفاده از قطعات مدولار را پیشنهاد می کنیم این قطعات دارای انواع مختلفی هستند که متداول ترین پر استفاده ترین آنها می توان به پانل های ۱۰۰ سانتی متری کنج های داخلی ، کنج های بیرونی ، […]

قالب بندی تیر و دال

قالب بندی تیر و دال

قالب بندی تیر و دال وقتی بخواهیم قالب بندی سقف های تیرچه بلوک ونیزسقف های یکپارچه راانجام دهیم وبه دنبال یک راه ساده باشیم می توان ازسیستم مدولارااستفاده کردحتی اگرسقف یکپارچه دال های یکطرفه ودوطرفه باشد. قالب بندی سقف های تیرچه بلوک ویکپارجه درباره ی قالب بندی سقف های تیرچه بلوک بایدگفت که ابتدا تیرها […]

قالب بندی ستون چهار گوش و گرد

قالب بندی ستون چهار گوش و گرد

قالب بندی ستون چهارگوش وگرد اگر بخواهیم توضیح جامعی درمورد قالب بندی ستون های چهارگوش و گرد انجام دهیم باید گفت این قالب بندی عبارت است از ترکیب پازل های مسطح و کنج های بیرونی با این ترکیب به سادگی هرچه تمامتر قالب بندی ستون ها انجام میشود درصورتی که بخواهیم ستون ها را به […]

کنج ها

کنج ها

کنج ها در ساختمان سازی یرای ساخت گوشه ها و کنج های یک سازه بتنی با زوایای مختلف نیازمند استفاده از کنج ها هستیم .کنج ها از لحاظ سازه ای مانند قالب های مدولار عمل می کنند .این کنج ها بع دو دسته ی کنج های داخلی و کنج های خارجی تقسیم می شوند.که کنج […]

صفحه 1 از 3123